JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ


Değişim Programları

Erasmus Programı

Erasmus programının amacı, Avrupa’daki Yüksek Öğrenim’in kalitesini arttırmak, ve Avrupa’daki Yüksek Öğrenim’in Avrupa Boyutu’nu güçlendirmektir. Aslında, Erasmus daha çok “üniversite öğrencilerinin hareketliliği” ile ilgilidir. Erasmus programı, Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin üniversitelerini birbirine bağlamak için kurulmuş, Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen bir programdır.

Erasmus, üniversitelerdeki lisans ve yüksek lisans çalışmalarını içeren AB – Yaşam Boyu Öğrenme Programı (EU – Lifelong Learning Program (LLP))’nın ana dallarından bir tanesidir.

Brüksel’deki LLP Bürosu tarafından belirlenmiş LLP Programı’nın temel hedeflerinden alıntılar yapmak açıklayıcı olacaktır:

  •     Avrupa Yüksek Öğrenim Kurumları arasında öğrenci ve personel hareketliliğinde kayda değer bir artışa ulaşmak,
  •     Kapsamlı ve kalıcı kurumlararası işbirliğini teşvik etmek,
  •     İnsanların Avrupa’sı anlayışına katkıda bulunmak,
  •     Önemli sayıda doğrudan Avrupa-içi işbirliği deneyimi olan yüksek öğrenim mezunlarının oluşumu aracılığıyla, Avrupa’nın ekonomik ve sosyal gelişimine katkıda bulunmak.


Erasmus Programı tarafından desteklenen etkinliklere katılma hakkı veren Erasmus Üniversite Beyannamesi(EÜB)’ni almak için Avrupa Komisyonu’na başvuran Türkiye’deki üniversiteler, 2003-2004 akademik yılından itibaren Erasmus etkinliklerinden faydalanmak için uygun bulunmuştur. Bu etkinliklerden bazıları: Öğrenci Hareketliliği (SM), Öğrenci Yerleştirme/Staj, Öğretim Kadrosu Hareketliliği/ Personel Eğitim Alma Hareketliliği (TS), Hareketliliğin Organizasyonu (OM),  Akademik Uzmanlık Ağları (Thematic Networks - TN), Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS), Yoğun Programlar (IP), Müfredat Geliştirme (CD).

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN:
ODTÜ Uluslararası İşbirliği Ofisi: http://ico.metu.edu.tr/

 

 

Jeoloji Mühendisliği Bölümü için Kırmızı Işık Kriterleri:

ODTÜ değişim programları Uluslararası İşbirliği Ofisi (ICO) tarafından yürütülmektedir. Değişim programları için ODTÜ tarafından belirlenen kurallara ek olarak, Erasmus adaylarının sadece seçmeli dersleri (henüz almadıkları) almalarına izin verilmektedir. Jeoloji Mühendisliği Bölümü, değişim programlarına başvuracak adayların ilk iki yıllık ders yüklerini ODTÜ’de başarıyla tamamlamalarını beklemektedir. Dolayısıyla, lisans öğrencileri için, sadece 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin Erasmus başvuruları onaylanacaktır.

 

Değişim programlarına başvurmadan önce lütfen bölüm Erasmus Koordinatörü ile iletişime geçiniz.

 

Değişim programları ile ilgili detaylı bilgi için:  https://ico.metu.edu.tr/