JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ


Misyon ve Amaçlar

Jeoloji mühendisliği, jeolojinin (yer malzemeleri ve yer süreçleri biliminin) profesyonel mühendislik uygulamalarını, mineral kaynaklarınının araştırma ve keşfini, yerüstü ve yeraltı yapı mühendisliği problemlerini, yeraltısuyu ve jeotermal enerji konularını ve ilgili problemleri kapsamaktadır. Özel jeolojik araştırmalar gerektiren çeşitli mühendislik problemlerinin tanınması, analizi ve çözümü için, jeolojinin bilimsel konseptlerinin ötesinde, jeoloji mühendisliği, bilimsel jeoloji ve mühendislik prensiplerinin ve metodlarının birleştirilmesini gerektirmektedir.

Eğitim Misyonu

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nün eğitim misyonu, endüstride, özel ve kamu kuruluşlarında karşılaşılan jeoloji mühendisliği problemlerine yenilikçi çözümler sunmaya yeterli ve aynı zamanda ilgili bilimsel ve teknolojik alanlardaki gelişmeleri takip edebilen, kullanabilen ve yayabilen profesyoneller mezun vermektir.


Hedefler
Jeoloji Mühendisliği lisans programı, profesyonel hayatlarında;
(1) doğal kaynaklar, doğal afetler, jeolojik malzeme ve süreçlerle ilgili jeoteknik ve çevre konularını barındıran jeoloji mühendisliği mesleğini başarıyla icra edebilen,
(2) gelişmiş ve ilerlemekte olan çalışmaları takip edebilen, akademik kurumlarda bilimsel araştırma yapabilen
(3) etik, toplumsal, çevresel ve kişisel gelişim alanlarında gerekli profesyonel gereklilikleri yerine getirebilen mezunlar vermek üzere tasarlanmıştır.