JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ


Lisansüstü Dersleri

Ders Kodu Ders Adı ODTÜ Kredisi Teorik (h/w) Laboratuvar (h/w) ECTS Kredisi
GEOE500 Yüksek Lisans Tezi 0 0 0 50.0
GEOE501 Küresel Tektonik 3 3 0 8.0
GEOE503 İleri Magmatik & Metamorfik Petroloji 3 3 0 8.0
GEOE505 Sedimanter Petroloji Ve Sedimantasyon 3 3 0 8.0
GEOE506 İleri Fotojeoloji 3 2 2 8.0
GEOE508 Maden Yatakları Jeokimyası 3 3 0 8.0
GEOE509 İleri Mineraoloji 3 2 2 8.0
GEOE510 Mineral Ekonomisi 3 3 0 8.0
GEOE512 Petrol Jeokimyası 3 2 2 8.0
GEOE513 Stratigrafik Paleontoloji 3 3 0 8.0
GEOE514 İzotop Jeolojisi 3 3 0 8.0
GEOE515 İleri Jeokimya 3 3 0 8.0
GEOE516 Jeokronoloji 3 3 0 8.0
GEOE517 İleri Jeoistatistik 3 2 2 8.0
GEOE519 İleri Stratigrafi I 3 3 0 8.0
GEOE520 İleri Stratigrafi II 3 3 0 8.0
GEOE522 Enstrümental Jeokimyasal Analizler 3 2 2 8.0
GEOE523 Metamorfik Petrojenez 3 3 0 8.0
GEOE524 Maden Mikroskopisi 3 2 2 8.0
GEOE525 Biyostratigrafi 3 3 0 8.0
GEOE527 Sismolojinin Esasları 3 2 2 8.0
GEOE528 Uzaktan Algılama 3 3 0 8.0
GEOE530 Enerji Kaynakları Ekonomisi 3 3 0 8.0
GEOE531 Karbonat Petrolojisi 3 2 2 8.0
GEOE532 Yeraltı Jeolojisi 3 2 2 8.0
GEOE533 Mikrotektonik 3 2 2 8.0
GEOE534 Jeokimyasal Prospeksiyon 3 2 2 8.0
GEOE535 Uydu Görüntülerinin Spektral Sınıflaması 3 2 8.0
GEOE537 Gözenekli Ortamda Sıvı Akışı 3 3 0 8.0
GEOE538 Granit Tektoniği 3 3 0 8.0
GEOE540 Kil Mineralojisi 3 2 2 8.0
GEOE542 Yeryüzü Materyallerinin Mekanik Davranışı 3 3 0 8.0
GEOE543 Medikal Jeoloji 3 3 0 8.0
GEOE544 Mühendislik Uygulamasında Şev Stabilitesi 3 3 0 8.0
GEOE545 Uygulamalı Sedimantoloji 3 3 0 8.0
GEOE547 Hidrokarbon Sismolojisi 3 3 0 8.0
GEOE548 Kuyu Loglama 3 3 0 8.0
GEOE551 Yeraltı Suyu Modellemesi Teknikleri 3 3 0 8.0
GEOE553 Zemin Etüdü 3 3 0 8.0
GEOE554 Mühendislik Jeolojisi Örnek Uygulamaları 3 3 0 8.0
GEOE555 Görüntülü Radar Sistemleri Esasları & Uygulaması 3 3 0 8.0
GEOE556 Uzaktan Algılama Geliştirme Teknikleri 3 2 2 8.0
GEOE557 Yer Bilimlerinde Coğrafi Bilgi Sistemleri 3 2 2 8.0
GEOE559 Doğal Risk Değerlendirmesinde CBS Modelleri 3 3 0 8.0
GEOE560 Arkeolojik Çalışmalarda Kayaç & Mineraller 3 2 2 8.0
GEOE565 Yeraltı Yeryüzü Suları Etkileşimi 3 3 0 8.0
GEOE567 Yeraltı Suyu Kontaminasyonu 3 3 0 8.0
GEOE568 Paleoklimatoloji 3 3 0 8.0
GEOE590 Seminer 0 0 2 10.0
GEOE593 İleri Harita Alımı 3 1 4 8.0
GEOE600 Doktora Tezi 0 0 0 130.0
GEOE605 Basen Analizi 3 3 0 8.0
GEOE610 Kil Jeolojisi 3 3 0 8.0
GEOE614 Yeraltı Suları Sistemleri Planlaması & Yönetimi 3 3 0 8.0
GEOE616 Doğal Sular Jeokimyası 3 3 0 8.0
GEOE621 Neotektonik 3 3 0 8.0
GEOE697 Seminer I- Doktora 0 0 2 10.0
GEOE698 Seminer II- Doktora 0 0 2 10.0
GEOE702 Özel Konular: Hidrokarbon Sismolojisi 3 3 0 8.0
GEOE704 Görüntülü Radar Sistemleri Esasları Ve Uygulaması 3 3 0 8.0
GEOE706 Medikal Jeoloji 3 3 0 8.0
GEOE708 Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Sağlık Alanında Uygulamaları 3 3 0 8.0
GEOE713 Aktif Tektonikte GPS 3 3 0 8.0
GEOE717 Aktif Tektonik 3 3 0 8.0
GEOE722 Kuvaterner Jeolojisi 3 3 0 8.0
GEOE724 Mineral Endüstrisinde Uluslararası Raporlama Kodları ve Standartları 3 3 0 8.0
GEOE725 Jeoloji Mühendisliğinde Araştırma Yöntemi ve Etikleri 3 3 0 8.0
GEOE799 Oryantasyon Semineri 0 0 2 10.0

 

h/w = hours per week