JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ


Lisans Dersleri

Ders Kodu Ders Adı ODTÜ Kredisi Teorik (h/w) Laboratuvar (h/w) ECTS Kredisi
GEOE104 İnşaat Mühendisleri için Jeoloji 3 3 0 5.0
GEOE105 Jeoloji Mühendisliğine Giriş 0 2 0 3.0
GEOE201 Genel Jeoloji 4 3 2 5.0
GEOE207 Mineraloji ve Petrografinin Prensipleri 3 2 2 6.0
GEOE208 Harita Dersi 3 2 2 5.0
GEOE209 Fiziksel Jeoloji 3 2 2 5.0
GEOE210 Petrografi 3 1 4 5.0
GEOE213 Mineraloji 4 2 4 5.0
GEOE214 Stratigrafi Prensipleri 3 2 2 5.0
GEOE215 Yapısal Jeoloji Prensipleri 3 2 2 6.0
GEOE231 Jeolojinin Unsurları 3 3 0 5.0
GEOE300 Yaz stajı I 0 0 0 4.0
GEOE303 Jeofiziksel Prospeksiyon 3 3 0 5.0
GEOE304 Magmatik ve Metamorfik Kayaç Petrolojisi 3 2 2 5.0
GEOE309 Tarihsel Jeoloji ve Paleontoloji 4 3 2 6.0
GEOE310 Sedimanter Kayaç Petrolojisi 3 2 2 5.0
GEOE313 Yapısal Jeoloji 3 2 2 5.0
GEOE318 Jeokimyasal Termodinamik 3 3 0 5.0
GEOE322 Hidrojeoloji 3 2 2 5.0
GEOE326 Saha Jeolojisi 2 2 0 3.5
GEOE327 Jeolojik Harita Alımı 3 0 6 6.5
GEOE400 Yaz Stajı II 0 0 0 4.0
GEOE401 Maden Yatakları 3 2 2 5.0
GEOE404 Türkiye Jeolojisi 3 3 0 5.0
GEOE406 Deprem Jeolojisi 3 3 0 5.0
GEOE407 Mühendislik Jeolojisi 3  2   2   5.0 
GEOE408 Jeomorfoloji 3 2 2 5.0
GEOE409 Fotojeoloji 3 2 2 5.0
GEOE410 Petrol Jeolojisi 3 2 2 5.0
GEOE412 Maden Arama ve İşletme Jeolojisi 3 2 2 5.0
GEOE414 Çevre Jeolojisi 3 2 2 5.0
GEOE416 Mikropaleontoloji 3 2 2 5.0
GEOE417 Metamorfik Kayaç Petrografisi 3 2 2 5.0
GEOE418 Jeokimya 3 3 0 5.0
GEOE420 Jeoistatistik 3 3 0 5.0
GEOE423 Hidrojeoloji 3 2 2 5.0
GEOE424 Jeotermal Sistemler 3 3 0 5.0
GEOE425 Jeoloji Mühendisliği Bilgisayar Uygulamaları 3 2 2 5.0
GEOE429 Jeolojik Yazım 3 3 0 5.0
GEOE430 Yeraltısuyu ve Kuyu Hidroliği 3 2 2 5.0
GEOE431 Uzaktan Algılamaya Giriş 3 3 0 5.0
GEOE432 Su Jeokimyası ve Kalitesi 3 2 2 5.0
GEOE433 Deniz Jeolojisi 3 3 0 5.0
GEOE435 Yeraltısularının Araş.ve Geliştirilmesi 3 3 0 5.0
GEOE436 Araştırmada Stratig. ve Paleo. Analizler 3 2 2 5.0
GEOE437 Jeomekanik 3 2 2 5.0
GEOE438 Mühendislik Jeolojisinde Haritalama 3 2 2 5.0
GEOE439 Jeoloji ve Paleobiyoloji 3 3 0 5.0
GEOE441 Uygulamalı Mineraloji 3 3 0 5.0
GEOE443 Havadan Tematik Haritalama 3 2 2 5.0
GEOE445 Hava Fotoğrafları 3 3 0 5.0
GEOE447 Sayısal Arazi Analizi 3 2 2 5.0
GEOE480 Jeoloji Mühendisliğinde Yönetim 3 3 0 5.0
GEOE491 Jeoloji Mühendisliği Tasarımı I 3 2 2 5.0
GEOE492 Jeoloji Mühendisliği Tasarımı II 3 1 4 6.0
GEOE493 Tektonik 3 3 0 5.0
GEOE494 Aramada Sedimentoloji 3  2   2   5.0