JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ


Lisans Programı

 

 

 

 

 

 

Lİsans Programı Genel Bilgilendirme

Profesyonellik ve uzmanlık gerektiren jeolojik araştırmaların gerekliliği olan tanımlama, analiz ve çeşitli mühendislik promlemlerinin çözümü için jeoloji mühendisliği, jeoloji bilimi ile birlikte mühendislik ilke ve metodlarının entegrasyonuna gereksinim duyar. Jeoloji mühendisliğinin ilgi alanı, jeolojinin profesyonel mühendislik uygulamalarından maden yataklarının (metalik olan ve metalik olmayan) araştırılmasına kadar geniş bir alanı kapsar. Jeoloji mühendisliğinin ilgi alanlarına; yüzey ve yeraltı inşaa işleriyle alakalı problemlerin tanımlanması ve değerlendirilmesi, zemin etüdü, yapı malzemesi kaynaklarının araştırılması, su kaynaklarının geliştirilmesi ve yönetimi, deprem risk değerlendirmesi, yeraltısuyu kirliliği ve çevre etki değerlendirmesi, doğal afet tanımlama ve iyileştirme çalışmaları örnek olarak verilebilir.

Bölüm lisans dersleri ile alakalı saha çalışmaları dönem içerisinde; Ankara şehir sınırları içinde veya dışında günübirlik olarak veya saha kampları şeklinde gerçekleştirilir.

GEOE327 "Jeolojik Harita Alımı" dersi, bahar dönemi final sınavlarının bitimini takiben ek bir saha çalışması olarak, Ankara şehri sınırları içerisinde veya dışında günübirlik olarak veya saha kampı şeklinde gerçekleştirilir.

Jeoloji Mühendisliği Bölümü Lisans Programı ABET ( ABD, Mühendislik ve Teknoloji Akreditasyon Kurulu) tarafından akredite edilmiştirLisans Müfredatı

 

BİRİNCİ YIL

Birinci Dönem

Ders Kodu Ders Adı ODTÜ Kredisi Teorik
(s/h)
Laboratuvar
(s/h)
ECTS
Kredisi
PHYS105 Genel Fizik I 4 3 2 6.5
CHEM111 Genel Kimya I 4 3 2 6.0
MATH119 Matematik I 5 4 2 7.5
GEOE105 Jeoloji Mühendisliğine Giriş 0 2 0 3.0
ENG101 İngilizce I 4 4 0 6.0
IS100 Bilgi Sistemleri ve Uygulamaları Giriş 0 0 2 1.0
OHS101 İş Sağlığı ve Güvenliği I 0 0 0 2.0


İkinci Dönem

Ders Kodu Ders Adı ODTÜ Kredisi Teorik
(s/h)
Laboratuvar
(s/h)
ECTS
Kredisi
PHYS106 Genel Fizik II 4 3 2 6.5
CHEM112 Genel Kimya II 4 3 2 6.0
MATH120 Matematik II 5 4 2 7.5
CE101 Teknik Resim 3 2 2 4.0
ENG102 İngilizce II 4 4 0 6.0

 

İKİNCİ YIL

Üçüncü Dönem

Ders Kodu Ders Adı ODTÜ Kredisi Teorik
(s/h)
Laboratuvar
(s/h)
ECTS
Kredisi
MATH219 Türevsel Denklemler 4 4 0 7.0
ES221 Mühendislik Mekaniği 3 3 0 5.0
GEOE209 Fiziksel Jeoloji 3 2 2 5.0
GEOE213 Mineraloji 4 2 4 5.0
Aşağıdaki derslerden biri ..
HIST2201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 0 2 0 2.0
            Sınırlı Seçmeli Ders *
            Teknik Olmayan Seçmeli Ders **


Dördüncü Dönem

Ders Kodu Ders Adı ODTÜ Kredisi Teorik
(s/h)
Laboratuvar
(s/h)
ECTS
Kredisi
HIST2202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 0 2 0 2.0
ES224 Malzeme Mukavemeti 3 3 0 5.0
GEOE208 Harita Dersi 3 2 2 5.0
GEOE210 Petrografi 3 1 4 5.0
GEOE214 Stratigrafi Prensipleri 3 2 2 5.0
CENG240 Mühendisler için Python ile Programlama 3 2 2 4.0
ENG211 İleri Okuma ve Sözlü İletişim 3 3 0 4.0

 

ÜÇÜNCÜ YIL

Beşinci Dönem

Ders Kodu Ders Adı ODTÜ Kredisi Teorik
(s/h)
Laboratuvar
(s/h)
ECTS
Kredisi
GEOE300 Yaz Stajı I 0 0 0 4.0
GEOE303 Jeofiziksel Prospeksiyon 3 3 0 5.0
GEOE309 Tarihsel Jeoloji ve Paleontoloji 4 3 2 6.0
GEOE313 Yapısal Jeoloji 3 2 2 5.0
MINE317 INTRODUCTION TO ROCK MECHANICS 3 2 2 5.0
TURK303 Türkçe I  0  2  2.0
OHS301 İş Sağlığı ve Güvenliği I  0  0  2.0
Aşağıdaki derslerden biri ..
            Sınırlı Seçmeli Ders ***
            Teknik Olmayan Seçmeli Ders **


Altıncı Dönem

Ders Kodu Ders Adı ODTÜ Kredisi Teorik
(s/h)
Laboratuvar
(s/h)
ECTS
Kredisi
ES303 Mühendisler için İstatistiksel Metodla 3 3 0 5.0
CE364 Zemin Mekaniği 3 2 2 5.0
CE374 Akışkanlar Mekaniği 3 3 0 5.0
GEOE318 Jeokimyasal Termodinamik 3 3 0 5.0
GEOE326 Saha Jeolojisi 2 2 0 3.5
GEOE327 Jeolojik Harita Alımı 3 0 6 6.5
Aşağıdaki derslerden biri ..
TURK304 Türkçe II 0 2 0 2.0

 

DÖRDÜNCÜ YIL

Yedinci Dönem

Ders Kodu Ders Adı ODTÜ Kredisi Teorik
(s/h)
Laboratuvar
(s/h)
ECTS
Kredisi
GEOE400 Yaz Stajı II 0 0 0 4.0
GEOE401 Maden Yatakları 3 2 2 5.0
GEOE407 Mühendislik Jeolojisi 3 2 2 5.0
GEOE423 Hidrojeoloji 3 2 2 5.0
GEOE425 Jeoloji Mühendisliği Bilgisayar Uygulamaları 3 2 2 5.0
GEOE491 Jeoloji Mühendisliği Tasarımı I 3 2 2 5.0


Sekizinci Dönem

Course Code Course Name METU Credit Theoretical
(h/w)
Laboratory
(h/w)
ECTS
Credit
GEOE492 Jeoloji Mühendisliği Tasarımı II 3 1 4 6.0
            Serbest Seçmeli Ders
            Teknik Seçmeli Ders ****
            Teknik Seçmeli Ders ****
            Teknik Seçmeli Ders ****
            Teknik Seçmeli Ders ****

 

s/h = haftalık ders saati

 

*ECON210 / CE231

**Teknik olmayan dersler hakkında daha fazala bilgi için :http://muhfd.metu.edu.tr/tr/ntedersler

***GEOE304 / GEOE310

****Teknik seçmeli derslerden en az 2 tanesi tasarım kredili olmalıdır. Bu dersler aşağıda listelenmiştir.

 

Ders Kodu

Ders Adı

Tasarım Kredisi

5640402

MINERAL DEPOSITS OF TURKEY

 

5640404

GEOLOGY OF TURKEY

 

5640406

EARTHQUAKE GEOLOGY

VAR

5640408

GEOMORPHOLOGY

 

5640409

PHOTOGEOLOGY

VAR

5640410

PETROLEUM GEOLOGY

 

5640412

EXPLORATION AND MINING GEOLOGY

 

5620413

INTRODUCTION TO GIS

 

5640414

ENVIRONMENTAL GEOLOGY

VAR

5640416

MICROPALEONTOLOGY

 

5640417

METAMORPHIC PETROGRAPHY

 

5640418

GEOCHEMISTRY

 

5640419

GEMOLOGY

 

5640420

GEOSTATISTICS

VAR

5640422

COAL GEOLOGY

 

5640424

GEOTHERMAL SYSTEMS

VAR

5640428

INDUSTRIAL ROCKS AND MINERALS

 

5640429

GEOWRITING

 

5640430

GROUNDWATER & WELL HYDRAULICS

VAR

5640431

INTRODUCTION TO REMOTE SENSING

 

5640432

HYDROGEOCHEMISTRY &WATER QUALITY

VAR

5640433

MARINE GEOLOGY

 

5640434

IGNEOUS PETROGRAPHY

 

5640435

EXPLORATION&DEV.OF GROUNDWATER RESOURC

VAR

5640436

STRATIGRAP.&PALEONTOLO.ANALY. IN EXPLO

VAR

5640437

GEOMECHANICS

VAR

5640438

ENGINEERING GEOLOGICAL MAPPING

VAR

5640441

APPLIED MINERAL SCIENCE

 

5640443

AERIAL THEMATIC MAPPING

VAR

5640445

AERIAL PHOTOGRAPHY

VAR

5620446

PROPERTIES OF FRESH & HARDENED CONCRETE

 

5640447

DIGITAL TERRAIN ANALYSIS

VAR

5640480

MANAGEMENT IN GEOLOGICAL ENGINEERING

VAR

5650446

APPLIED ROCK MECH.: UNDERGROUND STRUCT.

 

5660352

WELL LOGGING

 

5640493

TECTONICS

 

5640494

EXPLORATION SEDIMENTOLOGY