JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ


Jeoloji Müzesi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Jeoloji Müzesi, 1995 yılında kurulmuş olup Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nün giriş katında yer alan 150 m2lik koridorda  kayaçları, mineralleri, fosilleri, değerli taşları ve tarihi madencilik eserlerini sergilemektedir. Bölümün kuruluş yılı olan 1963 yılından beri bölümün üyeleri ve mezunları tarafından toplanan ya da koleksiyoncular tarafından bağışlanan binlerce mineral, kayaç ve fosil örneklerine ev sahipliği yapmaktadır.

Diğer sergilenenler arasında Tchihatceff (1867) tarafından hazırlanan Türkiye’nin en eski jeolojik haritalarından biri ve bölümün laboratuvarlarında eski öğrenciler tarafından kullanılan laboratuvar malzemeleri örneğin UV-lambası (1940), teodolit (1950), petrografik mikroskop (1963), turmalin maşaları ve özgül ağırlık dengesi (1963) ve otomatik nokta sayacı (1968) yer almaktadır. Hem Türkiye’nin çok iyi bilinen yerlerinden hem de diğer ülkelerden örneğin Marmara Adası, Afyon, Kayseri,Trakya, Milas, Çankırı, İspanya, Çin, Brezilya, U.S.A, Labrador ve Portekiz’ den endüstriyel bina taşlarının örneklerini gösteren çok güzel geniş duvar kaplaması bulunmaktadır.


Jeoloji Müzesi farklı bölümlerden oluşmaktadır. Ana koridor girişinde, en tipik ve en güzel mineral örnekleri üç vitrinde sergilenmektedir.
Ana koridorda; mineral örnekleri, doğal elementler olan sülfit, sulfat, oksit, karbonat ve  silikat kimyasal kompozisyonlarına göre gruplar halinde sergilenmektedir. Çubuk ‘tan (Ankara’nın kuzeyi) dünyaca bilinen rengarenk agatlar silicate mineralleri arasında özel bir vitrinde gösterilir.
Değerli taşlardan agat, obsidiyen, turkuaz, ametist, rubelit, kuvars, garnet, laciverttaş ve malakit örneklerinin farklı nitelikte çeşitleri için müzede ayrı bir vitrin bulunmaktadır.
Cevher ve endüstriyel mineraller, ekonomideki ve maden jeolojisindeki önemini belirtmek için ayrı olarak bölümlenmiştir.
Magmatik, sedimanter ve metamorfik kökenli kayaç örnekleri Jeoloji Müzesinde karakteristik doku ve kompozisyonlarını göstermek için sergilenmektedir. Magmatik kayaçlar örneğin granit,syenit, basalt ve obsidiyen, sedimanter kayaç örnekleri konglomera, kumtaşı, kireçtaşı, ve metamorfik kayaçlar örneğin gnays and şist oldukça tipiktir ve bir çok vitrinde ayırtedilebilir.
Jeoloji Müzesinin özel bir kısmı çeşitli jeoloji ve paleontolojik ilgi alanlarının konusu olan fosiller için ayrılmıştır.Haymana (Ankara) bölgesinden Eosen Nummilit’leri, Esenboğa’dan (Ankara) Triyasik Ammonit ve orthoceras örnekleri ve Kızılcahamam’dan Miyosen yaprak izleri sergideki bazı örneklerdir.
Jeoloji Müzesi’ne girişler Pazartesi ve Cuma günleri saat 9.00-17.00 arası ücretsizdir.