FACULTY OF ENGINEERINGGEOLOGICAL ENGINEERING

Welcome to Geological Engineering Page

Announcements

 • 2019-2020 Fall General Chemistry Lab Schedule

  2019-2020 Fall General Chemistry Lab Schedule

   

  Program

 • Araştırma Görevlisi Kadrosuna Başvuru Sonucu

  Orta Doğu Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü için 31 Aralık
  2018 tarih ve 30642 Sayılı Resmî Gazetede İlân edilen İKİ adet Araştırma
  Görevlisi (Yapısal Jeoloji) kadrosuna başvuruları kabul edilen adaylardan
  Zeynep Bektaş 20 Şubat 2019 Çarşamba günü saat 14:00’de yapılan Giriş
  Sınavına katılmıştır. Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nca seçilen Giriş Sınavı
  Jürisi’nin yapmış olduğu değerlendirmeler sonucu aday Zeynep Bektaş
  BAŞARILI bulunmuş ve atanması için ilgili makamlara bildirilmesi
  kararlaştırılmıştır.