JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ


Yandal Programları

Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Yan Dalı

Bu program mekansal veri yönetimi ve üretim süreçleriyle ilgili bilimsel, idari, yasal ve teknik operasyonlarının bir parçası olarak gereken mekansal verileri yönetme ve elde etmek için gerekli bütün yolları entegre eden faaliyet alanlarıyla ilgilenen öğrencilere sistematik bir yaklaşım sağlamak için tasarlanmıştır. Konunun disiplenlerarası doğası gereğince program farklı bölümlerden ilgili öğrencilere eşit fırsatlar sunmaktadır.

Zorunlu Dersler

Ders Kodu Ders Adı ODTÜ Kredisi Teorik
(s/h)
Laboratuvar
(s/h)
ECTS
Kredisi
GEOE431 UZAKTAN ALGILAMAYA GİRİŞ 3 3 0 5.0
CENG302 VERİTABANI YÖNETİM SİSTEMLERİNE GİRİŞ 3 3 0 5.0
Aşağıdaki gruptan 1 tanesi ..
 
CP338 CRP438 PLANLAMA PRATİĞİNDE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNE GİRİŞ 3 3 0 5.0
CE413 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNE GİRİŞ 3 2 2 5.0

 

 

Aşağıda bölümce onaylanan seçmeli derslerden 3 tanesi..

 

GEOE231 ELEMENTS OF GEOLOGY

GEOE408 JEOMORFOLOJİ

GEOE409 FOTOJEOLOJİ

GEOE443 HAVA TEMALI HARİTALAMA

GEOE445 HAVA FOTOĞRAFÇILIĞI

GEOE447 DİJİTAL SAHA ANALİZİ

CENG466 GÖRÜNTÜ İŞLEME TEMELLERİ

CP444 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNDE UYGULAMA GELİŞTİRME

 

Toplam minimum kredi: 18

 

 

 

Yer Bilimleri Yan Dalı

Bu program kendi ana çalışma alanlarında yer kaynakları ve/veya süreçleri ile doğrudan ya da dolaylı ilgili öğrencilere gerekli altyapının sağlanması amacıyla tasarlanmıştır. Programın ana hedefleri ilgili öğrencilerin spektrumunu genişletmek, onların disiplinlerarası iletişimini güçlendirmek ve gelecek bilimsel araştırma ve/veya profesyonel uygulamalar için temel sağlamaktır.

Zorunlu Dersler

Ders Kodu Ders Adı ODTÜ Kredisi Teorik
(s/h)
Laboratuvar
(s/h)
ECTS
Kredisi
GEOE208 HARİTA DERSİ 3 2 2 5.0
GEOE209 FİZİKSEL JEOLOJİ 3 2 2 5.0
GEOE210 PETROGRAFİ 3 1 4 5.0
GEOE213 MINERALOJİ 4 2 4 5.0
GEOE214 STRATİGRAFİ PRENSİPLERİ 3 2 2 5.0
GEOE313 YAPISAL JEOLOJİ 3 2 2 5.0

 

Toplam minimum kredi: 19

 

s/h: Haftalık ders saati