JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ


Lisansüstü Programlar

Jeoloji Mühendisliği Yüksek Lisans (M.Sc.) Programı

Tezli Yüksek Lisans programının amacı öğrencilerin bilimsel araştırma yöntemiyle bilgiye ulaşmasını, değerlendirmesini ve yorumlamasını sağlamaktır.

Ders Kodu Ders Adı ODTÜ Kredisi Teorik
(s/h)
Laboratuvar
(s/h)
ECTS
Kredisi
GEOE500 M.S. Tezi 0 0 0 50.0
GEOE590 Seminer 0 0 2 10.0
GEOE725 Jeoloji Mühendisliğinde Araştırma Yöntemi ve Etikleri 3 3 0 8.0


Jeoloji Mühendisliği Bölümü tarafından onaylanan 6 seçmeli ders.

 

Total minimum credit: 21

Jeoloji Mühendisliği Doktora (Ph.D.) Programı

Doktora programının amacı, öğrencilerin bağımsız araştırma yapabilme yeterliliğini sağlamak, bilimsel olaylar hakkında derin ve geniş bakış açısıyla yorum yapabilmesini sağlamak ve yeni bir senteze ulaşmak için gerekli adımları belirleyebilmesini sağlamaktır. Bir doktora tezi aşağıdaki niteliklerden birini yerine getirmelidir: (1), bir konunun bazı yeni yönlerini göstermek (2) yeni bir bilimsel yöntem kullanmak, ya da (3) yeni bir alana bilinen bir yöntemi uygulamak.

Ders Kodu Ders Adı ODTÜ Kredisi Teorik
(s/h)
Laboratuvar
(s/h)
ECTS
Kredisi
GEOE600 Doktora Tezi 0 0 0 130.0
GEOE697 Seminer I- Doktora 0 0 2 10.0
GEOE725* Jeoloji Mühendisliğinde Araştırma Yöntemi ve Etikleri 3 3 0 8.0


Jeoloji Mühendisliği Bölümü tarafından onaylanan 7 seçmeli ders.

*Yüksek Lisans programında GEOE725 almadıysa 6 seçmeli ders. 

 

Total minimum credit: 21

 

 

Başvuru Kriterleri

 

DERECEMETU EPEALESB.S. CGPAM.S. CGPA

 

NOTLAR

1. ALES sayısal olmalıdır
2. Ales puanı çevirme tablosuna buradan bakabilirsiniz.
3. Referans mektupları (2)
4. Niyet mektubu (online form içinde)
5.Başvuru sahibinin programa kabul edilebilmesi için kendisine tez danışmanlığı yapacak öğretim üyesinin onayını alması gerekmektedir. Bu bağlamda, başvuru sahipleri çalışmak istedikleri alandaki öğretim üyelerimiz ile görüşmelidir. Danışman daha sonra Lisansüstü eğitim komitesine kabul mektubu gönderecektir.
6.Öğretim üyelerimiz ile ilgili bilgiler ve çalışma konuları bölümümüz web sayfasında mevcuttur.
7. Lisansüstü eğitim komitesi başvuranın telafi için bir programa katılıp katılamayacağına karar verir.
8. Başvuranın yeterliliği ve danışmanın öğrenci yükünü göze alarak son kararı Lisansüstü Eğitim Komitesi verir.

M.S. 65

70

2.00  
Ph.D. 65

70

  3.00