JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ


Geological Engineering 6th Career Day

Middle EastTechnicalUniversity, Department of Geological Engineering 'Career Day' event will take place on Thursday, May 25, 2017. This year, we will organize the sixth event in run. The aims of the ‘Career Day’ are: (i) to bring the industry and students together, (ii) to help our students develop a consciousness of the career, (iii) to set up an arena for our students to communicate the industry in order to make a successful internships, (iv) to provide awareness, and to promote, Geological Engineering subject areas in business; (v) to provide our students and new graduates the first hand comprehensive information about different business areas of the Geological Engineering and in this regard to help them in selecting the right subject for their future work life. Another objective is to lay the foundations of university-industry cooperation and to enhance the existing co-operation as a sort.

 

We will be very happy with the participation of your organization to this event. We also invite you to take place in the exhibition area.

 

Previous years of experience show that our students (i) ask questions about companies’ projects and interests, and job possibilities,  (ii) make internship application, and (iii) explore 'part-time work' opportunities. Those graduated ones or at the eve of graduation would like to make applications for vanacies.

 

Herewith we would like to thank you again for your participation, interest and support to Middle East Technical University Department of Geological Engineering Career Day.

 

Best regards.

 

During Career Day activity, we expect our students;

 1. 1.  to acquire self-knowledge and awareness about making career plans;
 2. 2.  to learn more about the Geological Engineering work/interests, responsibilities, and the universality and the future of the industry;
 3. 3.  to improvement awareness of the contemporary issues concerning Geological Engineering, through actual contact with the industry people involved;
 4. 4.  to improve communication skills through oral and poster presentations;
 5. 5.  to became aware of professional and ethical responsibilities;
 6. 6.  to gain awareness about necessary competence, experience and personality in order to succeed in the industry;
 7. 7.  to learn about necessary competencies that the industry is looking for;
 8. 8.  to learn about working environments, conditions and career opportunities in companies and/or institutions;
 9. 9.  to make internship or job applications and
 10. 10.          to establish network(s) with the industry.

 

 

 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nün ‘Kariyer Günü’ etkinliği 25  Mayıs 2017 Perşembe günü gerçekleştirecektir. Bu yıl altıncısı düzenlenecek etkinliğimizle amacımız sektör ile öğrencilerimizi buluşturmak, öğrencilerimizde kariyer bilincinin oluşmasına yardımcı olmak, daha sağlıklı ve başarılı stajlar yapmaları için iletişim kurmalarını sağlamak, mezun adaylarının iş dünyasına hazırlanmasına katkıda bulunmak, Jeoloji Mühendisliği iş alanlarının tanıtımını yapmak, öğrencilerimiz ve mezunlarımızın farklı iş alanları hakkında kapsamlı bilgi edinmelerini sağlayarak yönelecekleri iş alanını seçerken doğru karar vermelerine yardımcı olmaktır. Diğer bir amacımız ise bugüne kadar sağlanamamış endüstri ve Üniversite işbirliğinin temellerini atmak, varolan işbirliklerini geliştirmek olarak sıralayabiliriz.

 

Bu etkinliğin desteklenmesi, kurumunuzun katılımının sağlanması ve açılacak sergi alanında yeralması bizleri mutlu kılacaktır.

 

Geçen yıllardan tecrübemiz, öğrencilerimizin firmaların projeleri, iş ve ilgi alanları konusunda soru sordukları, staj başvurusu yapmak istedikleri, ‘yarı-zamanlı çalışma’ olanaklarını araştırdıkları, mezun olacakların iş başvurusunda bulunmak istedikleri şeklindedir.

 

ODTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü  Kariyer Gününe göstermiş olduğunuz ilgi, destek ve katılımınız için şimdiden çok teşekkür ederiz.


Saygılarımızla.

 

Kariyer günü etkinliğinden beklentimiz öğrencilerimizin;

 1. Kendini tanıma ve bu doğrultuda kariyer planlarını yapma konusunda farkındalık kazanmaları;
 2. Jeoloji Mühendisliğinin iş/ilgi alanları, sorumlulukları, sektörün evrenselliği ve geleceği hakkında bilgi edinmeleri;
 3. Sektörde varolmak, başarılı olmak için gereken yetkinlik, donanım ve kişilik özellikleri hakkında farkındalık kazanmaları;
 4. iletişim becerilerini sözlü ve poster sunumları ile geliştirmeleri;
 5. Mesleki ve etik sorumlulukların farkında olmaları;
 6. Sektörün çalışanlarında aradığı yetkinlikler hakkında birinci elden bilgi edinmeleri;
 7. Sektörün çalışanlarında aradığı deneyim ve  kişilik özellikleri hakkında bilgi edinmeleri;
 8. Şirket veya kurumlardaki çalışma ortamları, koşulları ve kariyer fırsatları hakkında bilgi edinmeleri;
 9. Staj ve iş başvurularını şirket, kurum veya kuruluşlara doğrudan iletmeleri;
 10. İş dünyasına yönelik iletişim ağlarını oluşturmaları.