JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ


Bu yıl yaz stajı yapacak öğrencilerin dikkatine

Yaz stajı ile ilgili prosedürler hakkında bilgi vermek amacıyla 14 mart 2017 salı saat 12.30’da 302 numaralı sınıfta bir toplantı yapılacaktır.

 

Bu toplantıya katılım zorunludur. Toplantı saatinde dersi olan öğrenciler toplantıdan önce yaz stajı komitesini bilgilendirmelidir.