JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ


Bölüm Tarihi

Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nün kuruluş öyküsü 1960 yılında T.B.M.M. arkasındaki barakalarda eğitim verilmeye başlanan Maden Mühendisliği Bölümü’ne dayanmaktadır. 1962 yılında Yar.Doç.Dr.Melih N. Tokay’ın Maden Teknik Arama Enstitüsü’nden Maden Mühendsiliği Bölümü’ne geçmesinin ardından bölümde Fiziksel Jeoloji, Yapısal Jeoloji ve Ekonomik Jeoloji dersleri verilmeye başlanmıştır. Aynı sene Çoşkun Ünan ve Taştan Revi de İstanbul Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü’den mezun olarak ODTÜ Maden Mühendsiliği Bölümü’nde teaching assistant olarak göreve başlamışlardır.

 

 

Dr. Çoşkun Ünan, Prof. Dr. Melih N. Tokay ve Prof. Dr. Hayri Erten Eymir Gölü kayıkhanesinde, Maden Mühendisliği bölümü 1960-1961 yılı öğrencileriyle berarber ağaç dikme etkinliğinde.

 

 

Prof. Dr. Melih N. Tokay’ın girişimleri ile, 1962-63 akademik yılında Maden Mühendisliği Bölümü’nden “Maden Mühendisliği” ve “ Maden Jeolojisi Mühendisliği” adı altında olmak üzere iki farklı şekilde mezun olabilme seçeneği sunulmuştur. Bu seçeneğin hayata geçirilmesi ile Maden Mühendisliği Bölümü’nde eğitimlerini sürdürmekte olan altı öğrenciden dördü “Maden” alanında kalırken, ikisi (Orhan Akıman ve Vedat Doyuran) “Maden Jeolojisi” seçeneklerini tercih etmişlerdir.

Maden Mühendisliği Bölümü 1963 yılında bügünkü kampüse taşınmış ve eğitim bir süre daha barakalarda devam etmiştir. Ayni yıl İTÜ Maden Mühendisliği Bölümü mezunu Ayla Bayiç (Tankut) asistan olarak, Ankara Üniversitesi’nden Dr. Suat Erk Paleontoloji ve Stratigrafi derslerini vermek üzere yarı-zamanlı öğretim üyesi olarak bölüme katılmışlardır. O yıllarda İngilizce eğitim verecek yeterli sayıda öğretim elemanı bulunmayışı nedeniyle yurt dışından öğretim üyesi temini yoluna gidilmiştir. Hollanda asıllı Dr. Gerrit Van der Kaaden (Mineraloji-Petrografi); CENTO kanalı ile İngiltere’den Dr. Barnes (Jeokimya) ve yine İngiltere’den UNESCO Teknik Danışmanı olarak Prof. Dr. Norman R. Martin (Alt Yapı Danışmanı) tam zamanlı olarak bir süre görev yapmışlardır.

Maden Jeolojisi Mühendisliği opsiyonu ilk lisans mezunlarını 1965 Haziran’ında vermiştir. Ancak, bu mezunların diplomalarında sadece “Maden Mühendisi” ibaresi yeralmaktadır. 1966 yılı mezunlarından itibaren diplomalarda “opsiyon” adı belirtilmeye başlanmıştır.

1965 yılında üniversite tarafından çıkarılan bir kararla, maden, jeoloji ve petrol mühendisliklerini kapsayan bir fakülte kurulması kararı alınmıştır. Yine bu kararla birlikte bağımsız bölümlerin kurulmasının yakın bir gelecekte gerçekleşmesi umulmuştur. Ancak 1969 senesine kadar alınan bu karara ilişkin herhangi bir gelişme yaşanmamış ve yeni bir fakülte kurulma düşüncesi gerçekliğini yitirmiştir.

1962-63 akademik yılından başlayarak “Maden Jeolojisi Mühendisliği” opsiyonu olarak yürütülen jeoloji eğitiminin adı 1968-1969 akademik yılında “Jeoloji Mühendisliği” opsiyonu olarak değiştirilmiştir.

 

   

  Prof. Dr. Melih N. Tokay ve Öğrencileri Saha Jeolojisi dersinde.

 

1965-70 yılları arasında B.M. den Prof. Dr. Afshar Maden Yatakları ve Uygulamalı Jeoloji; A.B.D. den Dr. Philips Mineraloji-Ekonomik Jeoloji derslerini vermek üzere bölüme katılmışlardır.Yine bu dönemde A.B.D. den Prof. Dr. Paul Dean Proctor (Maden Yatakları, Jeokimya), daha sonra Prof. Dr. M.P. Nackowski (Uygulamalı Jeoloji, Maden Yatakları) ve Prof. Dr. Alfred Snelgrove (Uygulamalı Jeoloji, Maden Yatakları) misafir profesörler olarak ikişer yıl süre ile ders vermişlerdir. Çekoslovakya’dan Prof. Dr. Jan Bernard Mineraloji dersini vermek üzere bölüm akademik kadrosuna katılmıştır. 1970’lerden başlayarak Dr. Teoman Norman Sedimantoloji, Fiziksel Jeoloji ve Dr. Fethullah Özelçi Jeofizik derslerini yarı zamanlı olarak vermişlerdir. Daha sonra Dr. Teoman Norman tam zamanlı olarak Bölüme katılmıştır. Henüz yeterli laboratuvar olanaklarının bulunmadığı bu yıllarda ders uygulamaları MTA laboratuvarlarında sürdürülmüştür

1971-1972 akademik yılından itibaren ise Maden Mühendisliği Bölümü’nden ayrılarak “Jeoloji Mühendisliği Bölümü” adı altında eğitim ve öğrenim faaliyetlerini sürdürmüştür. Prof. Dr. Melih N. Tokay bu yeni bölümün kurucu Bölüm Başkanı olarak görev yapmıştır.

Kuruluş yıllarında az sayıda öğrenci ve az sayıda tam zamanlı öğretim üyesi ile eğitimini sürdüren Bölümümüz, gerek yurtiçi ve gerekse yurt dışından katılan tam ve yarı-zamanlı öğretim üyeleri ile öğrenimini sürdürmüş ve bu ara genç ve dinamik öğretim elemanları yetiştirmek üzere belirli bir plan ve proğram çerçevesinde CENTO ve AID bursları temin edilerek araştırma görevlileri yurt dışı doktora eğitimine gönderilmişlerdir. Bu ilkler arasında yeralan araştırma görevlileri Coşkun Ünan (Univ. of Birmingham) ve Taştan Revi’dir (Univ. of London). Daha sonra 1967’de Orhan Akıman (University of Durham), 1968’de Vedat Doyuran (A.B.D. University of Utah), 1969’da İsmail Özkaya (A.B.D. University of Missouri at Rolla), 1970’de Ayhan Erler (A.B.D. University of Utah)’a gönderilmişlerdir. Bunları, yine program dahilinde, Demir Altıner (Universite de Geneve) ve Asuman Günal Türkmenoğlu (University of Cincinnati) izlemişlerdir. Zamanla yurt dışında doktora çalışmalarını tamamlayıp önce öğretim görevlisi daha sonra yardımcı profesör (YÖK ile birlikte yardımcı doçent) ünvanı ile akademik kadroya atanan genç ve dinamik öğretim üyeleri yeni teknolojileri beraberlerinde getirerek Bölümümüzde yeni atılımları gerçekleştirmişlerdir. O.D.T.Ü. nün çok kısa bir süre içinde ülkemizin önde gelen üniversitesi olmasında bu genç ve dinamik eğitim kadrosunun katkısı yadsınamaz. O.D.T.Ü ‘de, dolayısı ile bölümümüzde, ders veren genç öğretim görevlileri diğer üniversitelerin aksine, katı hiyerarşik düzenden tamamen soyutlanmış olarak ve tam yetkiyle eğitim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmüşlerdir.

 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü İngilizce eğitim veren, lisans ve yüksek lisans programlarını ayrı ayrı yürüten ve Türkiye’de Mühendislik Fakültesi bünyesinde kurulan ilk bölümdür. 2010 yılı itibariyle bölümümüze gelen öğrenciler Türkiye’de halen Jeoloji Mühendisliği eğitimi vermekte olan 27 bölüm arasinda en yüksek taban puanına sahiptirler. 1965 yılından bugüne kadar bölümümüzden 1221 öğrenci lisans, 286 öğrenci yüksek lisans ve 71 öğrenci doktora derecelerini almışlardır. 2002 yılında ABET tarafından akredite olan Bölümümüz, diğer jeoloji mühendisliği bölümleri arasında bir ilke daha imza atmıştır. Yine Bölümümüz SCI Core list’e giren uluslararası dergilerdeki yayın faaliyetleri ile yerbilimleri alanında her zaman üst sıralardaki yerini korumuştur.

Bölümümüz tarafından bugüne kadar 6 uluslararası ve 2 ulusal sepozyum düzenlenmiştir. Özellikle Uluslararası Volkanoloji Sempozyumu ODTÜ kampüsünde gerçekleştirilen ilk uluslararası etkinlik olma özelliğinede sahip olmuştur. Söz konusu sempozyum kapsamında 350’si 35 farklı ülkeden 150’si Türkiye’den olmak üzere toplam 500 yerbilimci ODTÜ kampüsüne gelmiştir. Dolayısıyla bu sempozyum hem bilimsel açıdan ve hem de ODTÜ’nün tanıtımı yönünden beklentileri fazlasıyla karşılamıştır.

 

 ODTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü tarafından düzenlenen ulusal/uluslararası sempozyum/kongre/konferansların listesi

International/National

Name

Date

National

3. Ulusal Kil Sempozyumu

21-27 September 1987

National

Melih Tokay Jeoloji Sempozyumu’87

11-13 November 1987

International

International Volcanological Congress (IAVCEI)

12-16 September 1994

International

Third International Turkish Geology Symposium

31 August-4 September 1998

International

Paleo’Forams 2001 International Conference on Paleozoic Benthic Foraminifera

20-24 August 2001

International

International Workshop on the North Anatolian, East Anatolian and Dead Sea Fault Systems

31 August-12 September 2003

International

EUROPROBE Neoproterozoic-Paleozoic Time Slice Symposium

30 September-6 October 2003

 

International

Fourth Mediterranian Clay Meeting

5-10 September 2006

 

 

Melih Tokay Geology Symposium, 1987.

 

Bölümümüzün bugünkü seviyesine ulaşmasında önemli hizmetleri olan, vakitsiz kaybettiğimiz ve her biri birer köşe taşı değerindeki değerli mesai arkadaşlarımız ve hocalarımız Prof. Dr. Melih N. Tokay, Yard. Prof. Dr. Ender Atabey, Prof. Dr. Ayhan Erler ve Prof. Dr. Ayla Bayiç Tankut’u minnet, şükran ve saygı ile anıyoruz. Ayrıca, özellikle kuruluş yıllarımızda bizlere destek veren yabancı uyruklu öğretim üyelerimizin özverili çalışmalarını her zaman takdirle anıyoruz.

 

 

EKLER

 

1963’ten günümüze Jeoloji Mühendisliği Bölümü tam zamanlı öğretim görevlileri (giriş tarihlerine göre sıralanmıştır).

 

Prof. Dr. Melih N. Tokay

Assoc. Prof. Dr. Gerrit Van der Kaaden

Prof. Dr. Teoman Norman

Dr. Utarit Bilgütay

Assist. Prof. Dr. Taştan Revi

Prof. Dr. Coşkun Unan

Prof. Dr. Ayla Bayiç Tankut

Assist. Prof. Dr. Orhan Akıman

Prof. Dr. Vedat Doyuran

Assoc. Prof. Dr. İsmail Özkaya

Assoc. Prof. Dr. Taylan Lünel

Prof. Dr. Ayhan Erler

Dr. Tuncay Yaşar

Prof.  Dr. Yavuz Çorapçıoğlu

Assist. Prof. Dr. Ender Atabey

Prof. Dr. Asuman Türkmenoğlu

Prof. Dr. Demir Altıner

Assist. Prof. Dr. Namık Çağatay

Assist. Prof. Dr. Oğuz Arda

Assist. Prof. Dr. T. Yalçın İrfan

Prof. Dr. Nurkan Karahanoğlu

Dr. Niyazi Türkelli

Dr. Altan Necioğlu

Prof. Dr. Göksenin Eseller

Prof. Dr. Ali Koçyiğit

Prof. Dr. Kadir Dirik

Prof. Dr. Erçin Kasapoğlu

Prof. Dr. Nilgün Güleç

Prof. Dr. Vedat Toprak

Assist. Prof. Dr. Öznur Mindevallı

Prof. Dr. İbrahim Çemen

Prof. Dr. M. Cemal Göncüoğlu

Prof. Dr. Hasan Yazıcıgil

Assoc. Prof. Dr. Bora Rojay

Prof. Dr. Tamer Topal

Prof. Dr. Haluk Akgün

Prof. Dr. Sevinç Özkan Altıner

Prof. Dr. M. Zeki Çamur

Assist. Prof. Dr. Pırıl Önen

Prof. Dr. Erdin Bozkurt

Assoc. Prof. Dr. Lütfi Süzen

Assoc. Prof. Dr. Nuretdin Kaymakçı

Assoc. Prof. Dr. İ. Ömer Yılmaz

Assist. Prof. Dr. Fatma Toksoy Köksal

Assist. Prof. Dr. Peter Redecke

Assist. Prof. Dr. Arda Özacar

Assist. Prof. Dr. Koray K. Yılmaz

Assist. Prof. Dr. Kaan Sayıt

 

 

1963’ten günümüze Jeoloji Mühendisliği Bölümü yarı zamanlı öğretim görevlileri (giriş tarihlerine göre sıralanmıştır)..

 

Prof. Dr. Suat Erk

Prof. Dr. Oğuz Erol

Dr. Emin İlhan

Dr. Fethullah Özelçi

Dr. Mehmet Yıldız

Dr. Tandoğan Engin

Dr. Mehmet Topkaya

Dr. Bilal Sözeri

Dr. Erdoğan Demirtaşlı

Y. Müh. Savcı Özbayoğlu

Doç. Dr. Volkan Ediger

Doç. Dr. Kadir Gürgey

Dr. Abdullah Ateş

Dr. Rüçhan Yılmaz

Prof. Dr. Reşat Ulusay

Y. Müh. Gökhan Uğurtaş

Dr. Akın Geven

Dr. Tamer Özalp

Dr. Arda Arcasoy

Dr. Cengiz Soylu

Dr. Zühtü Batı

Dr. Cengiz Demirci

Dr. M. Emin Ayhan

Dr. Çağıl Kolat

 

1963’ten günümüze Jeoloji Mühendisliği Bölümü ziyaretçi öğretim görevlileri (giriş tarihlerine göre sıralanmıştır).

 

Prof. Dr. Norman R. Martin

Dr. Barnes

Prof. Dr. Philips

Prof. Dr. Jan Bernard

Prof. Dr. Kerim Afshar

Prof. Dr. Paul Dean Proctor

Prof. Dr. M.P. Nackowski

Prof. Dr. Alfred Snelgrove

Dr. Abdelrahman Shiehi

Prof. Dr. Lawrence T. Larson

Prof. Dr. Howard R. Cramer

Steven K. Mittwede

Lisbeen

Assist. Prof. Dr. Deborah Thomas

Assoc. Prof. Dr. Elizabeth Catlos

Prof. Dr. Christan Schlüchter